Türkiye´nin Toplumsal Yapısı Deneme Sınavı Sorusu #858374

Aşağıdakilerin hangisinde Türklerin kullanmış olduğu alfabelerin doğru sıralaması verilmiştir?


Göktürk- Latin- Uygur- Arap

Arap- Uygur- Göktürk- Latin

Arap- Göktürk- Uygur- Latin

Göktürk- Uygur- Arap- Latin

Latin- Arap- Göktürk- Uygur


Yanıt Açıklaması:

Türkler sırasıyla Göktürk, Uygur, Arap kökenli ve Latin kökenli olmak üzere dört temel alfabe kullanmışlardır.

Yorumlar
  • 0 Yorum