Uluslararası İlişkilere Giriş Deneme Sınavı Sorusu #266234

Aşağıdakilerden hangisi küreselleşme karşıtlığıyla ilişkilendirilemez? 


Dünya Ticaret Örgütü’nün kurulması
Dünya Sosyal Forumu’nun kurulması
Yeni toplumsal hareketlerin ortaya çıkması
Sosyal adalet talebinin artması 
Daha demokratik ve daha eşit bir dünya isteği  

Yorumlar
  • 0 Yorum