Uluslararası İlişkilere Giriş Deneme Sınavı Sorusu #357516

I. Dış politika kavramı ile eştir.

II. Devlet üstü ve devlet altı örgütlenmeleri değerlendirir.

III. Küreselleşmeden etkilenir.

IV. Uluslararası hukuk alanından bağımsızdır.

Uluslararası ilişkiler kavramı ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?


I ve II

II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Uluslararası ilişkiler, dış politikanın ötesinde, siyasi, ekonomik, kültürel ve bireysel boyutlarda, dünyayı anlama, devletlerin yapmış olduğu tercihleri ve kararları anlama ve bu temelde oluşan devletlerarası ilişkileri ve bu ilişkilerin tarihsel süreç içinde değişimini ya da sürekliliğini anlama çabasını içerir. Ayrıca uluslararası ekonomi ve uluslararası hukuk alanlarını da içermektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum