Uluslararası Politika 1 Deneme Sınavı Sorusu #555057

Aşağıdakilerden hangisi, Klasik Realist teori ve Neorealist teorinin ortaklaştığı noktalar arasında yer almaktadır?


Güç elde etmek devletler için temel amaçtır.

Uluslararası politika güç mücadelesinden ibarettir.

Güç mücadelesinin temel sebebi güvenliktir.

Devletler arasında işbirliği yapılması olasılığı düşüktür.

Güç kazanma hırsının kaynağında insan doğası vardır.


Yanıt Açıklaması:

Klasik Realist düşünceye eleştiri olarak ortaya çıkan Neorealizm ve Klasik Realizm birçok noktada ortaklaşmakla birlikte bazı noktalarda ayrılmaktadır. Bu iki yaklaşım arasındaki en büyük fark devlet tercihlerinin kaynağı ile ilgilidir. Klasiklere göre; uluslararası politika bir güç mücadelesidir ve devletlerin temel amacı güce sahip olmaktır. Neorealistlere göre ise devletlerin güce sahip olma isteklerinin altında kendi güvenliklerini sağlama ve hayatta kalma ihtiyacı vardır. İki düşüncenin ortaklaştığı nokta, sistemin anarşik doğasının sonucu olarak güvensiz yapıda olması ve bu nedenle sistemde işbirliği olasılığının düşük olmasıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum