Uluslararası Politika 1 Deneme Sınavı Sorusu #660970

Liberaller, Realizmin uluslararası politikaya bakışını eleştirerek kendi varsayımlarını ortaya koymuşlardır. Aşağıdakilerden hangisi bu varsayımlar arasında sayılamaz?


Devletler, uluslararası politikanın tek aktörleri değillerdir

İnsanlar temelde iyi varlıklardır

Uluslararası sistem, sadece güç ilişkileri ve güç dağılımı açısından incelenmelidir

Uluslararası sistemde iş birliği mümkündür

Uluslararası sistem sadece güç açısından yapılandırılmamıştır


Yanıt Açıklaması:

Liberaller, Realistlerin aksine, uluslararası sistemin sadece güç ilişkileri ve güç dağılımı açısından incelenmemesi gerektiğini savunmaktadırlar. Onlara göre sistem sadece güç açısından değil başka açılardan da yapılanmıştır ve sistemik değişim sadece güç ilişkilerindeki değişimlere bağlı olarak değil, uluslararası normlar, uluslararası örgütler ve uluslararası hukuk tarafından gerçekleştirilebilir. Diğer varsayımlar Liberalizm bakış açısını yansıtırken C şıkkı Realizm bakış açısını yansıtmaktadır. Bu nedenle doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum