Uluslararası Politika 1 Deneme Sınavı Sorusu #1104648

Aşağıdakilerden hangisi Diplomatın görevlendirildiği ülkedeki, iki devlet arasındaki ilişkinin de niteliğini belirleyen göstergelerden biri değildir?


Diplomata gösterilecek saygı

Diplomata sağlanacak öncelikler

Diplomatın randevu taleplerinin kabulü

Diplomatın iyi bir imaj sergilemesi

Diplomatın randevu taleplerinin reddi


Yanıt Açıklaması:

Temsil: Temsil görevi, bir diplomatın bağlı olduğu devletin tüzel kişiliğini üzerinde taşıması ile ilintilidir. Görevlendirildiği devlette o diplomata gösterilecek saygı, sağlanacak öncelikler, diplomatın randevu taleplerinin kabulü ya da reddi, aslında o diplomatın kişiliğine değil temsil ettiği devletin kişiliğine yönelik hareketlerdir. Diplomatın devletini temsil ettiği kabul edilir ve o nedenle diplomatla gönderildiği devlet arasındaki ilişkinin niteliği, iki devlet arasındaki ilişkinin de niteliğini belirler. Devletler çok önem verdikleri devletlerin diplomatlarına daha özenli davranışlar sergilerlerken iki devletin arasındaki ilişkiler gerginleştiğinde o devletin diplomatlarına yönelik -nezaket sınırları aşılmadan- olumsuz hareketler sergiledikleri bilinmektedir. Diplomatlara yönelik özensiz ve saygısız hareketler, temsil ettikleri devletlere karşı yapılmış varsayılır. Temsil fonksiyonunun bir diğer boyutu da devletlerin uluslararası toplantıların çoğuna diplomatları vasıtasıyla katılmaları ve o diplomatın o toplantıda temsil ettiği devletin çıkarlarını korumak ve görüşlerini ifade etmekle görevlendirilmiş olmasıdır.

Yorumlar
  • 0 Yorum