Uluslararası Politika 1 Deneme Sınavı Sorusu #1127618

Aşağıdakilerden hangisi sistemin işleyişini etkileyen diğer bir faktör olan güç ilişkileri ile ilgili doğru bir ifadedir?


Şimdiye kadar her devlet bu sistemi tek başına kontrol edecek güce ulaşmıştır.

İki kutuplu sistem tek bir devletin evrensel bir hegemonyaya ulaşması durumunda ortaya çıkar.

Güçlü devlet sayısının ikiden fazla olduğu sistemlere çok kutuplu sistem denilmektedir.

Sistemin iki kutuplu olması durumunda sistemde çok farklı kuralların geçerli olacağı söylenemez.

İki kutuplu sistemlerde rekabate dayalı bir etkileşimin varlığından söz edilemez.


Yanıt Açıklaması:

Tek kutuplu sistem tek bir devletin evrensel bir hegemonyaya ulaşması durumunda ortaya çıkar. Şimdiye kadar hiçbir devlet bu sistemi tek başına kontrol edecek güce ulaşmamıştır. Sistemin iki kutuplu olması durumunda, sistemde çok farklı kuralların geçerli olacağını söyleyebiliriz. Bu tür sistemlerde, iki güçlü devlet ve onların etrafında kümelenmiş diğer devletler bulunmaktadır. Dolayısıyla, tek kutuplu sistemden farklı olarak rekabete dayalı bir etkileşimin varlığından söz etmek mümkündür.

Yorumlar
  • 0 Yorum