Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #861946

(1) Birey, orijin kültüründe edindiği kültürel kimliğini ve değerlerini elinde tutabiliyor mu?

(2) Birey, daha baskın olan yeni kültür ile olumlu ilişkiler geliştirebiliyor mu?

Yukarıda verilen iki soruya da evet cevabını veren bir birey için hangi kültürleşme stratejisi geçerlidir?


Asimilasyon

Bütünleşme

Birleşme

Kültürel bozulma

Ayrılma


Yanıt Açıklaması:

Yukarıdaki sorulara birey tarafından verilebilecek cevaplar değerlendirildiğinde birey birinci ve ikinci soruya “evet” cevabı verdiyse bireyin kültürleşme düzeyi bütünleşme stratejisine uygundur. Bütünleşme stratejisi, birey ya da bireyin ait olduğu grubun daha geniş ve baskın bir toplumla bütünleşme çabalarını ifade etmektedir. Bütünleşme sonucunda oluşan iki kültürlülüğün birey tarafından tercih edilen bir durum olduğu ve özgür iradeyle tercih edildiği öne sürülmektedir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum