Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #861950

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin uluslararası pazarlarda kültürel farklılıklara yönelik izlediği stratejilerden biri değildir?


İşletmenin pazarlama stratejilerinde değişikliğe gitmek

Pazarın kültürel değerlerini uzun vadede değiştirmek

Pazarın kültürel değerlerini gözardı etmek

Pazarın kültürel değerlerini işletmeye uygun hale getirmek

Hedef pazara girmekten vazgeçmek


Yanıt Açıklaması:

Kültürel uyum stratejileri uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren işletmeler için farklı kültürlerde nasıl bir yaklaşım sergilemesi gerektiğine yönelik bir bakış açısı sunmaktadır. Genellikle işletmelerin uluslararası pazarlarda kültürel farklılıklara yönelik izlediği üç temel strateji bulunmaktadır: 1. Kültürel farklılıklara uyum sağlamak için işletmenin pazarlama stratejilerinde değişikliğe gitmek, 2. Faaliyet gösterilen pazarın kültürel değerlerini uzun vadede değiştirimek ve işletme hedeflerine uygun hâle getirmek, 3. Hedef pazara girmekten vazgeçmek.Doğru cevap C'dir.  

Yorumlar
  • 0 Yorum