Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #946388

I.    Tüketicilerin ürün ve hizmetlerden yüksek kalite ve daha iyi performans beklemesi

II.   Küresel rekabetin hızlı bir biçimde dünyanın tamamına yayılması

III.  Daha iyi bir yaşam standardı için sosyal refahın artırılmaya çalışılması

IV.   Teknolojik gelişmeler doğrultusunda iletişim biçimlerinin değişmesi ve kolaylaşması

Yukarıdakilerden hangileri rekabeti oluşturan ve işletmeleri pazar odaklı olmaya yönlendiren sebeplerdendir?


I ve II

III ve IV

I, II ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

Maddelerin hepsi rekabeti oluşturan ve işletmeleri pazar odaklı olmaya yönlendiren sebeplerdendir.

Yorumlar
  • 0 Yorum