Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #891716

Satış gücü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


İşletmenin karşılaştığı finansal sonuçlardan yalnızca satış gücü sorumludur

Satış gücü işletmenin müşteriyle olan bağlantısıdır

Satış gücü, işletmenin sahip olduğu en değerli ve pahalı sermayedir

Satış gücü, belirli niteliklere sahip çalışanlardan oluşmaktadır

Satış gücü işletmenin pazarlama bütçesinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır


Yanıt Açıklaması:

Satış gücü işletmenin müşteriyle olan bağlantısıdır. Satış gücü işletmenin pazar sunularını (ürün, hizmet, fikir, deneyim) müşteriyle buluşturan ve iletişim sağlayan kişi veya kişilerdir.Satış gücü, işletmenin sahip olduğu en değerli ve pahalı sermayedir. Bazı işletmelerin satışlarının önemli bir bölümü satış gücüne bağlıdır.İşletmenin satış gücünü oluşturan bireyler sosyal becerileri gelişmiş, iletişim yeteneği kuvvetli ve iletişim teknolojilerini kullanabilenlerden oluşmaktadır.Satış gücü işletmenin pazarlama bütçesinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Müşterilerle birebir iletişim ve etkileşimin gerekli olduğu durumlarda kişisel satış uygulamalarından sıkça faydalanılmaktadır.5

Yorumlar
  • 0 Yorum