Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #904677

  • Farklı kültürlerin bilgi, görgü ve edinilmiş deneyimler
  • Düşünce biçimi, duygu ifade etme şekli, iletişim yaklaşımları ve grup oluşturma yöntemleri
  • Kod ve sembollerle ifade edilebilen aktarımının yapılması
  • Temel yapı taşları olarak kendine özgü bir dil, mitler, inançlar ve değerler gibi kültürel ögeler düzeyinde yaşanan etkileşim ve karşılaşmaların incelenmesi

Yukarıdaki unsurlar aşağıdaki kavramlardan hangisinin çerçevesini oluşturmaktadır?


Kültürlerarasılık

İletişim

Kültürlerarası müzakere

Yüksek bağlamlı kültür

Düşük bağlamlı kültür


Yanıt Açıklaması:

Kültürlerarasılık; farklı kültürlerin bilgi, görgü ve edinilmiş deneyimler; düşünce biçimi,
duygu ifade etme şekli, iletişim yaklaşımları ve grup oluşturma yöntemleri; kod ve sembollerle ifade edilebilen aktarımının yapılması; temel yapı taşları olarak kendine özgü bir dil, mitler, inançlar ve değerler gibi kültürel ögeler düzeyinde yaşanan etkileşim ve karşılaşmaları inceleyen bir çerçeve oluşturmaktadır. Doğru yanıt A'dır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum