Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #941892

Pazarlama ve satışta, tüketicilerin tüketim eğilimlerini ya da hislerini yansıtan kavrama ne ad verilir?


Estetik

Etnosetrizm

Tutumlar

İnançlar

Teknolojik gelişmeler


Yanıt Açıklaması:

Bireyin etnik kimliğiyle yakından ilişkili olan etnosentrizm kavramı pazarlama ve satış açısından işletmelere pazarın kültürel değerleriyle ilgili önemli ip uçları sağlamaktadır. Pazarlama ve satış bağlamında etnosentrizm kavramı tüketicilerin satın alma davranışından çok tüketim eğilimlerini ya da hislerini yansıtan bir kavramdır. Etnosentrik tüketiciler kendi ülkelerinin ürünlerini satın almak isteyebilmekte ancak o ürünleri tercih etmeyi bir görev olarak hissetmektedirler. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum