Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #861936

Yüksek derecede yeni kültürü benimseyen ve orijin kültürünü düşük derecede devam ettiren bireylerde görülen kültürleşme stratejisine ne ad verilir?


Kültürel Bozulma

Ayrılma

Bütünleşme

Birleştirme 

Asimilasyon


Yanıt Açıklaması:

similasyon stratejisi, yüksek derecede yeni kültürü benimseyen ve orijin kültürünü düşük derecede devam ettiren bireylerde; ayrılma stratejisi, orijin kültürünü devam ettiren ve yeni kültürü düşük derecede benimseyen bireylerde; kültürel bozulma stratejisi, hem orijin kültürünü hem de yeni kültürü düşük düzeyde devam ettiren ve benimseyen bireylerde; bütünleşme stratejisi, her iki kültürü yüksek düzeyde devam ettiren ve benimseyen bireylerde görülmektedir. Doğru cevap E'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum