Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #890656

Hayrettin Bey, olağan toplantılardan birinde satışları arttırmak üzere yeni pazarlara açılması gerektiğini üstüne basa basa dile getirdi. Ancak riski azaltmak üzere satış çabalarına başlanacak ülkeyi, özellikle de kültürlerarası iletişim açısından etüt etmelerini pazarlama personelinden talep etti.

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri kültürlerarası iletişimin kapsamına girer?


Yeni açılacak bir pazardaki rakiplerimizin satış stratejileri

Yeni açılacak bir pazarın demografik yapısı

Satış yapılan ülkenin dil yapısı

Satış yapılan ülkenin satışa konu olan ürünlere ilişkin algılamaları

Satış yapılan ülkenin ithalat rejimi


Yanıt Açıklaması:

Kültürlerarası iletişim; farklı kültürlere mensup insanlar arasında etkileşim ve anlam aktarımları, yabancının algılanması, açıklanması ve kültürel farklılıkların gözetilmesi gibi konuları inceleyen disiplinler arası bir bilim dalıdır. Bu açıdan satış yapılacak ülkenin demografik özellikleri, dil yapısı ve tüketicilerin bizim satacağımız ürünlere yönelik algılamaları kültürlerararası iletişimin kapsamına girmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum