Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #891692

Aşağıdakilerden hangisi pazar odaklı işletmelerin temel özelliğidir?


Gerçekleştirilen faaliyetlerin odağında tüketici tatmini yer alır

İşletme tüm faaliyetlerinde yalın üretim tekniklerini uygular

İşletme dağıtım kanalının kontrolüne odaklanır

Maliyetleri sürekli azaltmaya çalışmak işletmenin tek amacıdır

İşletme faaliyet gösterdiği coğrafyaları arttırmaya odaklanır


Yanıt Açıklaması:

Günümüz işletmecilik uygulamaları küreselleşmenin yol açtığı etkenler, ekonomik ve rekabetçi baskılar nedeniyle pazar odaklı bir yaklaşım göstermektedir. Pazar odaklı işletmelerin temel özelliği gerçekleştirilen faaliyetlerin odağında tüketici tatminini esas almasıdır. Tüketici tatminin ön planda tutulduğu işletmecilik anlayışında satış yönetimi ve satış gücünün rolü önem kazanmakta ve genişlemektedir. Bir anlamda satış gücü içerisinde yer alan çalışanlar pazarlama faaliyetlerinde danışmanlık ve koordinasyon görevi de üstlenmektedir. İşletmenin dışa açılan penceresi olarak satış gücü, müşterilerin ihtiyaç ve sorunlarını belirleyip bunların işletmeye iletilmesini sağlamaktadır.3

Yorumlar
  • 0 Yorum