Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1040215

Hemen her kültürde satış elemanının karşılaşabileceği farklı iş yapma süreçlerine ne ad verilir?


Dil becerisi

Kültürel Uyum Becerisi

Deneyim

Öğrenme Becerileri

Araştırma becerileri


Yanıt Açıklaması:

Kültürel Uyum Becerisi: Hemen her kültürde satış elemanının karşılaşabileceği farklı
iş yapma süreçleri bulunmaktadır. Satış elemanının ilgili kültüre ne derecede uyum
sağladığı onun kişisel satıştaki başarısını da etkileyecektir. Farklı bir kültürü anlama
ve o kültürün değerlerine uygun hareket etme belirli bir eğitim ve geliştirme sürecinin
yanında uluslararası pazarda kazanılan deneyim yoluyla gerçekleşmektedir. Gündelik
tüketim pratiklerinden gelenekselleşmiş ritüellere kadar bir dizi kültürel eylemin içinde yer almak satış elemanının pazarın yapısını anlamasına yardımcı olacaktır.

Yorumlar
  • 0 Yorum