Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #871075

"Pazarlama ve satış bağlamında ......... kavramı tüketicilerin satın alma davranışından çok tüketim eğilimlerini ya da hislerini yansıtan bir kavramdır."

Yukarıdaki boşluğa uygun olan kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Etnosentrizm

Nihilizm

Mistisizm

Düalizm

Absürdizm


Yanıt Açıklaması:

Bireyin etnik kimliğiyle yakından ilişkili olan etnosentrizm kavramı pazarlama ve satış açısından işletmelere pazarın kültürel değerleriyle ilgili önemli ipuçları sağlamaktadır. Sumner (1906) tarafından genel olarak bireyin içinde bulunduğu etnik grubu evrenin merkezi gibi görmesi, diğer sosyal grupları kendi grubunun bakış açısına göre değerlendirmesi ve kültürel olarak kendine benzer bireyleri körü körüne kabullenerek, farklı etnik gruplardaki bireyleri reddetmesi olarak tanımlanıp ilk kez sosyoloji alanında kullanılan etnosentrizm kavramı çok geniş bir yelpazede uygulama alanı bulmuştur.

Yorumlar
  • 0 Yorum