Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #871178

".........orijin kültürünü devam ettiren ve yeni kültürü düşük derecede benimseyen bireylerde; ............hem orijin kültürünü hem de yeni kültürü yüksek düzeyde devam ettiren ve benimseyen bireylerde görülmektedir."

Farklı kültürle karşı karşıya kalan bireylerin kültürleşme düzeylerini sınıflamadaki uyum stratejileri yukarıdaki boşluklar göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?


Asimilasyon stratejisi/Ayrılma stratejisi

Kültürel bozulma stratejisi/Asimilasyon stratejisi

Bütünleşme stratejisi/Ayrılma stratejisi

Ayrılma stratejisi/Asimilasyon stratejisi

Ayrılma stratejisi/Bütünleşme stratejisi


Yanıt Açıklaması:

Asimilasyon stratejisi, yüksek derecede yeni kültürü benimseyen ve orijin kültürünü düşük derecede devam ettiren bireylerde; ayrılma stratejisi, orijin kültürünü devam ettiren ve yeni kültürü düşük derecede benimseyen bireylerde; kültürel bozulma stratejisi, hem orijin kültürünü hem de yeni kültürü düşük düzeyde devam ettiren ve benimseyen
bireylerde; bütünleşme stratejisi, her iki kültürü yüksek düzeyde devam ettiren ve benimseyen bireylerde görülmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum