Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #941751

Adetlerin, değerlerin, kurumların ve inançların birbirleriyle ilintili olması özelliği kültürün hangi özelliğini belirler?


Kültürün paylaşılır olması

Kültürün örüntülü olması

Kültürün simgesel olması

Kültürün öğrenilir olması

Kültürün ihtiyaç karşılayıcı olması


Yanıt Açıklaması:

Kültür ve satış arasındaki ilişkiyi değerlendirebilmek için kültürün özelliklerini bilmek gereklidir. Genel olarak kültürün özelliklerini 8 başlık altında toplayabiliriz. Bunlar; kültür öğrenilen davranışlardır. Kültür paylaşılır. Kültür örüntülüdür. Kültür ihtiyaçları karşılayıcı ve doyum sağlayıcıdır. Kültür simgeseldir. Kültür devamlı olduğu kadar değişebilir. Kültür tarihidir ve süreklidir. Kültür bir soyutlamadır. Kültürün örüntülülük özelliğinde, kültür gelişigüzel toplanmış görenek ve inançlar değil bütünleşmiş örüntülü sistemlerdir. Adetler, değerler, kurumlar ve inançlar birbirleriyle ilintilidir. Bunlardan birinde meydana gelen bir değişme diğerlerini de etkilemektedir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum