Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #871228

Aşağıdakilerden hangisi satış gücünün performansını olumsuz yönde etkileyen etmenlerden biridir?


Farklı kültürel yapıların özelliklerini bilmek

Farklı bakış açılarını gözetmek

İletişim stratejilerini etkili kullanmak

Müşteriyi hakkında bilgi sahibi olmak

Geleneksel satış yöntemlerine bağlı kalmak


Yanıt Açıklaması:

Farklı kültürlerdeki satış etkinliklerinde kültürel yapının özelliklerinin ve bakış açısının gözetilmesi bireyler arası etkileşimin verimini artırabilmektedir. Kültürlerarası farklılıkları doğru anlamak ve buna uygun hareket etmek satış gücünün performansını da olumlu yönde etkilemektedir. Satış elemanı kültürel bakış açısını ve değerlerini bildiği bir müşteri ile iletişime geçtiğinde onun sözel ve sözel olmayan iletişim unsurlarını doğru anlayabilecek, bunun sonucunda da stratejik olarak uzun dönemli bir ilişki geliştirmenin temellerini atmak için bir fırsat yakalayabilecektir. Satış sürecinde kurulan bu tür ilişkiler hem satışçıların hem de satış gücü yönetiminin başarısını artırmasını ve sürdürmesini sağlayabilmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum