Uluslararası Satış Yönetimi Final 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I-Müşteriyi ikna etmek ve satışın gerçekleşmesini sağlamak

II-Müşterilere uygun seviyede hizmetlerin gitmesini sağlamak

III-Müşteri tatminini sağlamak ve geliştirmek

IV- Satış sürecinin taraflarına fayda sağlayan kısa dönemli ilişki kurmak

V- İşletmeye pazarın yapısı, rakipler ve müşteriler hakkındaki bilgilerin doğru ve zamanında
ulaştırılmasını sağlamak

Seçeneklerden hangisi kişisel satışın temel amaçlarındandır?


Yalnızca I

Yalnızca II

I, II, IV

I, IV

I, II, V


2.Soru

Satış bültenleri ve ürün kılavuzları gibi materyallerin kullanıldığı, adaya önceden aldıkları eğitimleri pekiştirme fırsatı sunan satış eğitim tekniği aşağıdakilerden hangisidir?


Saha eğitimi

Emilim eğitimi

Davranışsal simülasyon

Sınıf eğitimi

Oyun teorisi


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış gücünün performansını olumsuz yönde etkileyen etmenlerden biridir?


Farklı kültürel yapıların özelliklerini bilmek

Farklı bakış açılarını gözetmek

İletişim stratejilerini etkili kullanmak

Müşteriyi hakkında bilgi sahibi olmak

Geleneksel satış yöntemlerine bağlı kalmak


4.Soru

Türkiye ve İtalya'da kahvenin koyu ve acı tercih edilirken, Amerika’da orta ve şekerli tercih edilmesi hangi çevre faktörünün etkisini göstermektedir?


Kültürel çevre

Ekonomik çevre

Yasal çevre

Ekonomik çevre

Demografik çevre


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış tahmininde gerekli olan bilgilerden biri değildir?


Satış gücünün performansı ölçülür.

Satış stratejileri planlanır.

Satış harcamaları planlanır.

Satış görevlileri ve birimleri için satış kotaları saptanır.

Lojistik birimi yeniden düzenlenir.


6.Soru

Değerlendirme yapacak yöneticiden değerlendirilecek çalışanın nitelikleri, yetenekleri, üstün ve zayıf taraflarıyla ilgili olarak bir kompozisyon yazmasının istenmesi ve bu kompozisyona göre değerlendirmenin yapılması satış elemanı performans değerlendirmesinde kullanılan yöntemlerden hangisini açıklamaktadır?


Serbest anlatım yöntemi

Kritik olay yöntemi

Uygun cümle seçme yöntemi

Karşılaştırma yöntemi

Zorunlu dağılım yöntemi


7.Soru

Satış personelinin uzun boylu ve yakışıklı olması gerektiğini savunan bir görüşmecinin görüşme sonucunda kısa boylu adayları elemesi aşağıdakilerden hangisini gösterir?


Halo etkisinde bulunduğunu

Bu konuda haklı olduğunu

Kendini ön plana çıkardığını

Peşin hükümlülük taşıdığını

İş odaklı yaklaştığını


8.Soru

I.   Satış gücü işletmenin müşteriyle olan bağlantısıdır

II.  Satış gücü, işletmenin sahip olduğu en değerli ve pahalı sermayedir

III. Satış gücü, belirli niteliklere sahip çalışanlardan oluşmaktadır

IV.  Satış gücü işletmenin pazarlama bütçesinin çok küçük bir bölümünü oluşturmaktadır

Yukarıdakilerden hangileri satış gücünün işletme için önemli olmasını sağlayan nedenlerdendir?


I ve II

III ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


9.Soru

"İçsel faktörlere ağırlık veren bireyin içinde bulunduğu ve bireyi belirli davranışta bulunmaya yönelten faktörler" aşağıdaki teorilerden hangisidir?


Yönlendirme teorileri

İhtiyaç teorileri

Kültürel farklılık teorileri

Süreç teorileri

Kapsam teorileri


10.Soru

Firmanın türü ne olursa olsun satış gücü firma ile pazar arasında bağlantı kuran anahtar gibidir. Pazara girmek için bu anahtarı kullanmak zorundasınız. En yüksek etkinliği sağlamak için satış örgütü, müşteri
ihtiyaçlarını tatmin etmek için fırsatları artıracak ve müşteri tatminini düşüren engelleri azaltacak şekilde oluşturulmak için aşağıdaki analizlerden öncelikli olarak hangisinin yapılması gerekir?


Yasal çevre

Ekonomik çevre

İç çevre analizi

Dış çevre analizi

Pazar ve Müşteri Analizi


11.Soru

İlişkiyi “Birbiriyle bağlantıları ya da alışverişleri olan kişiler arasındaki mevcut işlerin gidişatı” olarak tanımlayan aşağıdakilerden kimdir?


Don Peppers

Martha Rogers

Merriam-Webster

Selen Doğan

Selçuk Kılıç


12.Soru

Kodlamakaynağın fikir veya düşüncelerinin sembolik biçime dönüştürme işlevidir. Kaynak, hedef kitlesi ile daha iyi iletişim kurmak için mesajını sembol, kelime, ifade ve sözlü olmayan unsurlara dönüştürür. Satış süreci açısından düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri kodlama açısından yanlış anlamaları önlemek açısından daha başarılıdır?

I- Ali Bey, bu ayki satış fiyatımız Ayşe Hanımla da konuştuğumuz rakama enflasyon rakamının eklenmesiyle oluşacaktır.

II- Ali Bey, bu ayki satış fiyatımız 120 TL/birim olarak uygulanacaktır.

III- Ali Bey, bu ayki satış fiyatımız geçen ayki iadelerinizin yeniden değerleme oranıyla çarpılması ve yeni siparişinize bağlı olarak oluşacaktır.


Yalnızca II

I-II-III

II ve III

Yalnızca I

 Yalnızca III


13.Soru

1850-1900 yılları pazarlama anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?


"baskıya dayalı pazarlama stratejileri"

"müşteri memnuniyeti"

"veri tabanlı satış anlayışı"

“müşteri odaklı pazarlama anlayışı”

“ne üretirsem satarım anlayışıdır”


14.Soru

Maaş, komisyon, ikramiye, harcamaların karşılanması gibi ödüller aşağıdaki ödüllendirme yöntemlerinden hangisine örnektir?


Sosyal ödüller

Finansal olmayan ödüller

Cezbedici ödüller

Finansal ödüller

Sembol ödüller


15.Soru

Pazarlama içerisinde pazarlama karması elemanlarından tutundurma faaliyetleri
içerisinde incelenmekte olan terim aşağıdakilerden hangisidir?


Satış

Pazar

Piyasa

Borsa

Perakende


16.Soru

I. Satış ve işletme amaçlarına uygun bireylerin sayılarını belirlemek

II. Satış elemanına yapılan yatırımın geri dönüşünü düşünmemek

III. Görev (iş) için doğru kişileri seçerek işgücü devir oranını düşürmek

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri iyi bir tedarik ve seçme süreci için göz önüne alınması gereken noktalardandır?


I, III

Yalnız III

Yalnız II

I, II, III

II, III


17.Soru

Potansiyel müşteri ile satış elemanının karşılıklı olarak birbirlerinin dürüstlüğünü ve performans kabiliyetlerini belirleme çabasına ne ad verilir?


Farkındalık

Etkileşim

Beklenti

Uzlaşım

Değişim


18.Soru

Bir firmanın varoluş nedeni olarak açıklanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Misyon

Vizyon

Amaç

Kitle

Kalite


19.Soru

General Electric gibi firmalar medikal ürünler, tüketici ürünleri, beyaz eşya, askerî ve sivil uçak gibi birbirinden farklı ürün hattına sahiplerse hangi örgüt yapısına sahiptir?


Fonksiyonel Örgüt Yapısı

Pazar Temeline Göre Örgüt Yapısı

Ürün Temeline Göre Örgüt Yapısı

Bölge Temeline Göre Örgüt Yapısı

Karma Örgüt Yapısı


20.Soru

Büyük şirketlerin neredeyse yarısı etkin bir şekilde hangi tip tedarik şekliyle profesyonel ve yönetici adayı aramaktadır?


İşveren ajansları

İş fuarları

Kampüs görüşmeleri

İşçilerin tavsiyeleri

İş ilanları