Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #946539

I.   Satış gücü işletmenin müşteriyle olan bağlantısıdır

II.  Satış gücü, işletmenin sahip olduğu en değerli ve pahalı sermayedir

III. Satış gücü, belirli niteliklere sahip çalışanlardan oluşmaktadır

IV.  Satış gücü işletmenin pazarlama bütçesinin çok küçük bir bölümünü oluşturmaktadır

Yukarıdakilerden hangileri satış gücünün işletme için önemli olmasını sağlayan nedenlerdendir?


I ve II

III ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

IV. maddede yazılanın aksine satış gücü işletmenin pazarlama bütçesinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum