Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1066480

Satış elemanı performans değerlendirme yöntemleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Kuruluşlar kendileri için uygun yöntemi veya karma bir yöntem uyarlamasını belirleyebilirler.

Bugün, satış elemanı değerlemek amacı ile kullanılan çok sayıda yöntemlerden her biri diğerinin olumsuz yanlarını gidermek amacıyla geliştirilmiştir.

Günümüzde sadece klasik değerlendirme yönteminin kullanılması en önemli sınırlılıktır. 

Satış elemanı başarı değerleme yöntemleri genel olarak geleneksel yöntemler ve çağdaş yöntemler olmak üzere iki ayrı gruba ayrılarak incelenebilir.

Sıralama, derecelendirme, zorunlu dağılım, kritik olay yöntemi değerlendirme yöntemlerine verilecek başlıca örneklerdir.


Yanıt Açıklaması:

Gerek çalışanlar gerek işletme açısından önemi daha önce belirtilmeye çalışan performans değerleme sürecinde örgütler çeşitli değerleme yöntemlerinden yararlanırlar. Sıralama, derecelendirme, zorunlu dağılım, kritik olay yöntemi bu gruba verilecek başlıca örneklerdir. Klasik değerleme yöntemlerinden başka günümüzde amaçlara göre yönetim, değerleme merkezî yaklaşımı gibi modern bazı teknikler klasik yöntemlerin eksikliklerini gidermek amacı ile geliştirilmiştir (Çabuk, 2003).
Performans değerlemesinde kullanılacak en iyi ve genel bir yöntemden söz etmek yanlış olur. Kuruluşlar kendileri için uygun yöntemi veya karma bir yöntem uyarlamasını
belirleyebilirler. Bunu yaparken kendileri için önemli olan iş özelliklerini belirlemeli ve
bunun ölçülmesi için bir ölçüt geliştirmeye çalışmalıdırlar. Satış elemanı değerlemesi son derece önemli ve tartışmaya açık bir konudur.
Konunun önemi pek çok bilim adamı ve uygulamacıyı yeni değerleme yöntemleri aramaya itmiştir. Bugün, satış elemanı değerlemek amacı ile kullanılan çok sayıda yöntemden söz etmek mümkündür. Bu yöntemlerden her biri diğerinin olumsuz yanlarını gidermek amacıyla geliştirilmiştir. Yine de tek ve mükemmel bir satış elemanı değerleme yönteminden söz etmek mümkün değildir. Her yöntemin kendine göre yararları ve sakıncaları vardır. Satış elemanı başarı değerleme yöntemleri genel olarak geleneksel yöntemler ve çağdaş yöntemler olmak üzere iki ayrı gruba ayrılarak incelenebilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum