Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #962164

Aşağıdakilerden hangisi iş analizi veri kaynaklarından biri değildir?


Sistemli gözlem

Yazılı materyaller

İşçi raporları

Doğrudan gözlem

Meslektaş raporları


Yanıt Açıklaması:

İş analizi veri kaynakları dört grupta incelenir:

  • Yazılı Materyaller: Birçok örgütte yeni işler dışında yazılı iş tanımlamaları mevcuttur ve bunlar analistlere gerekli bilgileri sağlarlar. Gözlem ya da diğer yöntemler aracılığıyla günü- müze kadar var olan tanımları kontrol edip işle ilgili anlaşılır bir bilgi sağlamak gereklidir.
  • İşçi Raporları: İş analizi için görüşme kullanımı doğrudan işle ilgili kişilerle (işi sürekli yerine getiren işçiler, onların gözlemcileri ve bazen iş için işçileri eğiten görevliler) yapılan ayrıntılı toplantıları içine alır. İş analistleri anketlerle görüşmeleri destekleyebilirler.
  • Meslektaş Raporları: Doğrudan işçiden alınan ya da bilgiye ek olarak astlar, meslektaşlar ya da denetçilerden bilgi alınması açısından yararlı olabilir.
  • Doğrudan Gözlemleme: İş analizlerinde bu yaklaşım, iş görenlerin doğrudan gözlemlenmesidir. İş analistleri gözlemlemeyi mümkün olduğu kadar işçilere fark ettirmeden yapmaları gerekir çünkü insanlar izlendiklerini bildiklerinde farklı davranabilirler.

Doğru cevap A'dır.

Yorumlar
  • 0 Yorum