Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #963422

Aşağıdakilerden hangisi Herzberg'in motivasyon sağlayan faktörlerinden biridir? 


Organizasyonda alt-üst arasındaki ilişkiler

Özel yasamdaki mutluluk düzeyi

Çalışma koşulları

Yükselme imkânlarının olması

İşletme politikası ve yönetimi


Yanıt Açıklaması:

Herzberg motivasyonu belirleyen iki faktörden söz etmektedir. İlk faktör motivasyon sağlayan faktörlerdir. Başarı, tanınma, takdir edilme, yapılan işin niteliği, yetki ve sorumluluk sahibi olma, ilerleme ve yükselme imkânlarının olması motivasyon sağlayan faktörlerdendir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum