Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #892177

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


İlişkisel pazarlama, pazarlama etkinliklerini işletmenin pazar sunumuna olan talebin yönetilmesi için yerine getirilmesi gereken yönetsel eylemlerden biri olarak ele alır

Küreselleşme; ürünlerin, hizmetlerin, sermayenin, teknolojinin, bilginin, fikirlerin, kültürün ve bireylerin coğrafi sınırlar ötesine taşınması olarak tanımlanabilir.

Küresel pazarlarda iş yapmanın temel zorluklarından biri her bir ülkenin farklı yasal mevzuatının bulunmasıdır

Ahlak kavramı bireylerin nasıl davranması gerektiğini tanımlayan ve değerlere göre oluşan yazılı olmayan kurallar ve standartlardır

Yatay doğrudan yabancı yatırımda işletme uluslararası pazarda kendi alanında üretim yapmaktadır


Yanıt Açıklaması:

Pazarlama yönetimi bakış açısı pazarlamayı, değişim üzerine kurgulamakta ve pazarlama etkinliklerini işletmenin pazar sunumuna olan talebin yönetilmesi için yerine getirilmesi gereken yönetsel eylemlerden biri olarak ele almaktadır. İlişkisel pazarlama bakış açısında ise pazarlamada ilişkiler üzerine odaklanılmaktadır. İlişkisel pazarlamanın temel bileşenleri; bağlılık, empati, karşılıklılık, vaat ve güvenden oluşmaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum