Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #952887

Çalışma koşulları, ücret düzeyi, özel yaşamdaki mutluluk düzeyi Herzberg'in söz ettiği motivasyonu belirleyen unsurlardan hangisidir?


Motivasyon sağlayan faktörler

Hijyen faktörler

Özel durum faktörleri

İş koşulları faktörleri

Başarı faktörleri


Yanıt Açıklaması:

Herzberg motivasyonu belirleyen iki faktörden söz etmektedir. İlk faktör motivasyon sağlayan faktörlerdir. Başarı, tanınma, takdir edilme, yapılan işin niteliği, yetki ve sorumluluk sahibi olma, ilerleme ve yükselme imkânlarının olması vs. motivasyon sağlayan faktörler arasında sayılabilir. Bu faktörlerin olması durumunda bireylerin çalışma istek ve arzuları artar. Bu faktörlerin bulunmaması hâlinde ise çalışma arzu ve istekleri yavaşlayabilir. İkinci faktörler, hijyen faktörler olarak isimlendirilir. İşletme politikası ve yönetimi, çalışma koşulları, ücret düzeyi, özel yaşamdaki mutluluk düzeyi, organizasyonda alt-üst arasındaki ilişkiler vs. unsurlar “hijyen faktörler” olarak adlandırılır. Hijyen faktörler mevcut olduğunda iş tatmini gerçekleşir ve bireyleri çalışmaya motive edebilir.

Yorumlar
  • 0 Yorum