Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #963387

I. İş tatmini

II. Uyarılma

III. Performans

IV. Tanınma

V. İhtiyaç 

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri motivasyonun süreçlerindendir? 


II, IV, V

II, III

IV

IV, V

I, III, V


Yanıt Açıklaması:

Genel olarak motivasyon sürecinin dört aşamadan oluştuğu kabul edilmektedir. Bu dört aşamalı süreç İhtiyaç, Uyarılma, Davranış, Performans ve Ödüller'dir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum