Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #949941

Satış yönetiminde firma dış çevre analizini gerçekleştirirken kaç farklı çevre tanımlamasını dikkate almalıdır?


8

6

5

4

3


Yanıt Açıklaması:

Firma dış çevre analizini gerçekleştirirken, derinlemesine 3 farklı çevre tanımlamasını dikkate almalıdır. Bunlar: 1. Gerçek dış çevre: Firmanın kendi iç çevresi dışında yer alan firmayla ilgili faktör ve şartların tamamından oluşmaktadır. 2. Algılanan dış çevre: Gerçek dış çevreyi her yönetici farklı algılamaktadır. Firmanın dış çevresinde meydana gelen bir durum, bazı yöneticiler açısından fırsat olarak, bazı yöneticiler tarafından da tehdit olarak algılanabilir. Bu noktada yönetimin başarısını  arttıracak olan husus dış çevrenin tam ve doğru olarak algılanmasıdır. 3. Karar alanı veya uygulama çevresi: Bu çevre ise yöneticinin algıladığı çevre içinde tercih ettiği alanı ifade eder. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum