Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #952891

Aşağıdakilerden hangisi Vroom’un beklenti teorisinin dayandığı kavramlardan biridir?


Duygusallık 

Pozitiflik

Canlılık

Kavramlılık

Araçsallık


Yanıt Açıklaması:

Vroom’un beklenti teorisi üç temel kavrama dayanmaktadır. Bu kavramlar; beklenti, araçsallık ve çekiciliktir.
Beklenti: Beklenti bir kişinin çabası ve performansı arasındaki algıladığı ilişkiyi ifade eder, kişinin çabası arttıkça performansının yükseleceğine inanır.
Araçsallık: Araçsallık kişinin performans ve ödüllendirme arasındaki ilişki algısını yansıtır.
Çekicilik: Çekicilik bireyin belirli bir sonucu isteme derecesini yansıtır. Araçsallık ikinci düzeyde bir sonuca ulaşmak amacıyla birinci düzey sonucun kullanılmasını ve beklenti bir hareketin veya çabanın belirli bir sonuca ulaştırma ihtimalini ifade etmektedir.

Yorumlar
  • 0 Yorum