Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #952545

Satıcı ve alıcı ilişkileri değerlendirildiğinde  aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


İlişkilerin tek taraflı olması yeterlidir.

Satıcı ve alıcı arasındaki ilişki bir kereliğe mahsustur.

İlişkilerin tek bir tarafa faydalı olması yeterlidir.

İlişkilerin sürdürülebilirliği için alıcı ve satıcı arasındaki sevgi ilk koşuldur.

İlişkiler her iki taraf içinde davranış değişikliği yaratmalıdır.


Yanıt Açıklaması:

Öncelikli ilişki karşılıklılık gerektirmektedir. Herhangi bir işin gidişatının ilişki olarak değerlendirilebilmesi için her iki tarafında ilişkiye katılması ve ilişkinin varlığından olması gerekmektedir. İkinci unsur, ilişkiler etkileşim ile yönlendirilmektedir. Satış yönetimi ve müşteriler etkileşim kurduğunda bilgi alışverişinde bulunulur ve bu bilgi alışverişi ilişki kurmanın temel aracıdır. Toplam enformasyonu artırma çabasında etkileşimin tekrarlanması ilişkinin üçüncü
özelliği olan yinelemeye götürmektedir. Müşteri ilişkisinin başka bir özelliği de satış yönetimi ve müşterilere yönelik olarak her iki tarafa da devamlı bir faydayla yönlendirilmesidir. İlişkiler her iki taraf açısından davranış değişikliği yaratmalıdır. İlişkinin düzeyine bağlı olarak satış elemanı ve müşteri birbirleri ile etkileşimleri sonucu elde ettikleri bilgiler doğrultusunda satış elemanının her müşteriye farklı değer sunacak şekilde davranış geliştirmesi, müşterinin de ürün satın alımında davranış geliştirmesi gerekmektedir. Bir ilişkinin olması gereken ve en doğal özelliği olarak benzersizlikten bahsedilebilir. Bir ilişkinin sürdürülmesinde gerekli olan ve başarıyı sağlayan özellik ise güvendir

Yorumlar
  • 0 Yorum