Uluslararası Satış Yönetimi Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Eşitlik Teorisine göre,bir çalışanın maruz kaldığı eşitsizliği gidermek için sergilediği davranışlardan biridir?


Girdi ve sonuçlarını değiştirmeye çalışır

Girdi ve sonuçlara ilişkin görüşleri olduğu gibi kabul eder

Eşitsizlik büyük bir gerginlik yaratmışsa, birey bu gerginliği azaltmada başarılı olamamışsa işe geldiğinde oyun oynar

Karşılaştırma yaptığı bireyin üzerinde baskı kurmaya çalışır

Karşılaştırma yaptığı kişi sabit kalır


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış elemanının müşteri ile ilişkiyi başlatma aşamasında yerine getirmesi gereken görevlerden biri değildir?


Stratejik araştırma ve değerlendirme yapma

Müşteri ve satış için gerekli olan bilgileri toplama

 Uygun teklifleri seçme

Satış ve etkilerini tanımlama

Başlangıç satışlarını planlama


3.Soru

'Firmanın müşterisi ile olan ilişkilerinin zamanla evrilip değişmesinin tanınması'  olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


müşteri ilişki yaşam eğrisi

Ürün yaşam eğrisi

satış elemanı ve müşteri ilişkileri 

müşteri ilişkileri yönetimi

uluslararası satış yönetimi


4.Soru

En popüler tedarik kaynağı hangisidir?


Firma içi kaynaklar

Diğer firmalar

İnternet

İş ilanları

Kendi istekleriyle başvuranlar


5.Soru

Motivasyon sürecinin aşamaları aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?


 Uyarılma - İhtiyaç - Davranış - Performans ve Ödüller

Davranış - İhtiyaç - Uyarılma - Performans ve Ödüller

İhtiyaç - Uyarılma - Davranış - Performans ve Ödüller

Uyarılma - Davranış - İhtiyaç - Performans ve Ödüller

İhtiyaç - Uyarılma - Performans ve Ödüller - Davranış


6.Soru

Etkili bir misyon ifadesi aşağıdaki hangi sorulara gönderme yapar?


• Firmanız kimdir?
• Pazarınız neresidir?
• Müşterilerinizin ihtiyaçlarını giderecek şey nedir?
• Yönetimin satış ile başarmak istediği şey nedir?

• Müşterileriniz kimdir?
• Paranız ne kadardır?
• Müşterilerinizin ihtiyaçlarını giderecek şey nedir?
• Yönetimin satış ile başarmak istediği şey nedir?

• Reklamınız yapılıyor mu?
• Pazarınız neresidir?
• Müşterilerinizin ihtiyaçlarını giderecek şey nedir?
• Yönetimin satış ile başarmak istediği şey nedir?

• Müşterileriniz kimdir?
• Pazarınız neresidir?
• Kurumsal firma mısınız?
• Yönetimin satış ile başarmak istediği şey nedir?

• Müşterileriniz kimdir?
• Pazarınız neresidir?
• Müşterilerinizin ihtiyaçlarını giderecek şey nedir?
• Yönetimin satış ile başarmak istediği şey nedir?


7.Soru

Bir adayın yabancı dil bilgi düzeyini ölçmek için hangi tip test uygulanır?


Yetenek testleri

Bilgi testleri

İlgi testleri

Fiziksel güç testleri

Yazı testleri


8.Soru

" Potansiyel müşterilerin satış sunumuna göstereceği tepkinin önceden tahmin edilmesi ve bu tepkilere yönelik standart sunum içeriklerinin hazırlanması esasına dayanmaktadır."

Açıklaması verilen satış sunum yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?


Etki-Tepki Yaklaşımı

Karma Yaklaşım

Ürün Avantajı ve Faydası Yaklaşımı

İhtiyaç Tatmini Yaklaşımı

AIDA Yaklaşımı


9.Soru

Satış gücünün kontrolü ve değerlendirilmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Müşteri ile doğrudan temasta bulunan satış temsilcilerinin yönetimi aslında müşteri ile ilişkinin nasıl yönetileceği ile ilgilidir.

Satış temsilcilerinin kontrolü ve değerlendirmesi diğer çalışanlarla aynıdır. 

Satış elemanlarının performansı beş farklı şekilde kontrol edilebilir. 

Yönetici, satış elemanını biçimsel biçimde değerlendirmelidir.  

Haftalık satış çizelgeleri ile değerlendirme yapmak satış elemanının izinli olduğu günden bir hafta önce yapılmalıdır. 


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi müşteri ilişkileri yönetiminin iki temel bileşenidir?


Marka-sadakat

Arz-talep

Deneyim-Kalite

Güven-değer

Geribildirim-Memnuniyet


11.Soru

İşletmenin amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek yoluyla kişilerin kendi ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayarak onların bu yönde gönüllü hareket etmeleri işi aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Motivasyon 

Güdülenme

İsteklilik 

İstikrar

Meraklandırma 


12.Soru

I. Ödüllendirme planı sade olmalı, karmaşık, anlaşılması zor olmamalıdır.

II. Plan, satışçının en düşük çabayı harcamasına neden olmalıdır. 

III. Ödüllendirme planında istisnalar maksimum düzeyde tutulmalıdır.

Etkin bir ödüllendirme planı için yukarıdakilerden hangisi doğrudur?


Yalnız III

I ve III

I ve II

Yalnız II

Yalnız I


13.Soru

Müşteri ilişkileri yönetiminin iki temel bileşeni hangisidir?


Baskı ve Yanıltıcı reklam

Satış ve Karlılık

Kalite ve Yönlendirme

Güven ve değer

Ürün ve sadakat


14.Soru

Satıcı ve alıcı ilişkileri değerlendirildiğinde  aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?


İlişkilerin tek taraflı olması yeterlidir.

Satıcı ve alıcı arasındaki ilişki bir kereliğe mahsustur.

İlişkilerin tek bir tarafa faydalı olması yeterlidir.

İlişkilerin sürdürülebilirliği için alıcı ve satıcı arasındaki sevgi ilk koşuldur.

İlişkiler her iki taraf içinde davranış değişikliği yaratmalıdır.


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başarılı bir satış elemanı süreci için adayda görülmesi beklenen özelliklerden biridir?


Motivasyon

Kuşku

Sezgi gücü

Benmerkezcilik

Asabi


16.Soru

Yoğun pazarlama faaliyetleri düzeyinde, belirli bir zaman diliminde, belirli bir tüketici grubunun satın
almak istedikleri ürün miktarı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Satış potansiyeli

Pazar potansiyeli

Pazar payı

Satış tahmini

Korelasyon


17.Soru

Firmalar arası ticari işlemlerin kurumsallaşmaya başladığı evre müşteri ilişkileri yönetiminin gelişim evrelerinden hangisini açıklamaktadır?


İlişki öncesi evre

Orta evre

Sinerjik

Uzun süreli evre

Erken evre


18.Soru

'Uluslararası satış sürecinde her müşterinin alışkanlıklar, tercihler, kültürel yapı ve diğer müşterilerden farklılaşan yönleri ile birlikte ayrıntılı olarak ele alınması' aşağıdakilerden hangi kavram ile ilgilidir?


hatırlama ve tanıma

farklılaştırma

değer verme

etkileşim kurma

kişiselleştirme


19.Soru

Firmaların faaliyette bulunduğu çevredeki nüfusun yapısı, özellikleri ve trendleri ile ilgili unsurları kapsamayan çevreye ne ad verilir?


Demografik çevre

Teknolojik Çevre

Sosyal/Kültürel Çevre

Ekonomik Çevre

Coğrafi Çevre


20.Soru

Her iki kültürü yüksek düzeyde devam ettiren ve benimseyen bireylerde görülen uyum stratejisi hangisidir?


Asimilasyon stratejisi

Ayrılma stratejisi

Kültürel bozulma

Bütünleşme

Kültürleşme