Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #1039202

Aşağıdakilerden hangisi rekabetin yoğunlaşmasına yol açan etkenlerden birisidir?


Küreselleşme

Kolonizasyon

Sanayi Devrimi

Post kolonizasyon

Kölecilik


Yanıt Açıklaması:

İş dünyasının küreselleşmesiyle birlikte rekabet yoğunlaşmaya başlamıştır. Rekabetin yoğunlaşmasıyla firmalar, daha çok müşteri odaklı çalışarak satış elemanlarının müşteriyi elde etmek yanında onları elde tutmasının da önemli olduğunun farkına vararak bu konuya da  odaklanmaya başlanmıştır.

Yorumlar
  • 0 Yorum