Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #871305

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir satış elemanı tedarik ve seçme sürecinde göz önünde bulundurulması gereken unsurlardan biridir?


Satış gücünün oluşturulmasında ortaya çıkabilecek sorunları minimum kılmak

Satış elemanına yapılan yatırımın geri dönüşünü yavaşlatmak

Zamanın büyük bir kısmını verimli olmayan eylemler üzerinde harcamak

Müşterilerle uzun süreli ilişkiler kurmayı sağlamak

Satış gücünün oluşturulmasında ortaya çıkabilecek sorunları maksimum kılmak


Yanıt Açıklaması:

Satış elemanlarının tedariki ve seçimi; işle seçilmesi işletmenin doldurmak istediği pozisyon için düşünebileceği aday grubunu oluşturma aşamasını; seçim ise tedarik edilen adayların değerlendirilmesini ve ayıklanmasını içerir. Sonuç ve amaçlarla ilgili olarak, her bir kısma gereken önem verildiğinde, bu iki işlev birbirini kuvvetlendirmektedir. İyi bir tedarik ve seçme süreci için şu noktalar göz önüne alınmalıdır:
• Satış ve işletme amaçlarına uygun bireylerin sayılarını belirlemek,
• Görev (iş) için doğru kişileri seçerek işgücü devir oranını düşürmek,
• Satış elemanına yapılan yatırımın geri dönüşünü çabuklaştırmak,
• Zamanın büyük bir kısmını verimli olmayan eylemlerden çok, verimli olanlar üzerinde harcamak,
• Müşterilerle uzun süreli ilişkiler kurmayı sağlamak ve artırmak,
• Satış gücünün oluşturulmasında ortaya çıkabilecek sorunları minimum kılmak,
• Alt kademedekilerle hat ilişkileri kurmak ve muhafaza etmek

Yorumlar
  • 0 Yorum