Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #952967

  1. Breakdown yöntem
  2. İş yükü yöntemi
  3. Piggyback pazarlama yöntemi

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri satış yöneticilerinin satış gücünün boyutunu belirlemekte kullandıkları analitik yöntemlerdendir?


Yalnız I

II ve III

I ve II

Yalnız II

I, II ve III


Yanıt Açıklaması:

Satış yöneticilerinin satış gücünün boyutunu belirlemesi gerekmektedir. Bunu gerçekleştirmek için ise üç analitik yöntem kullanılmaktadır. Bunlar: 

  • Ekonomik Yöntem: Satış elemanının marjinal geliri marjinal maliyetlerini geçmediği durumlarda kullanılmasını öngörür. Her bir ekstra satış temsilcisinin maliyeti, bu kişi tarafından yapılan ekstra satışlara eşitleninceye kadar satış gücüne artı satış temsilcisi alınmasıyla gerçekleştirilen bir yöntemdir.
  • Breakdown Yöntem: Hesaplamayı yapmak için yıl içerisinde satış yapılacak miktarı ve satışlardan elde edilecek ortalama geliri ya da satış elemanı başına birim erişimi tahmin etmek yeterlidir.
  • İş Yükü Yöntemi: Tüm pazara hizmet sunarken oluşacak iş yükünün hesaplanması esasına dayanır. Toplam iş yükü ortalama bir satış temsilcisinin yapacağı işe bölünerek hesaplanır.

Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum