Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #990258

"Kişiye çok değişik el yazılı ve kayıtlı dokümanlar verilmektedir. Bunlar telefon mesajları, kısa notlar, siparişler, kayıtlar, şika^yet mektupları, çalışanlara ait bilgiler vs. olabilmektedir. Bunlar doğrudan kendisi ile ilgili olabileceği gibi ilgisiz de olabilir. Ne tarz bir tepki gösterileceği her zaman net değildir.Adaya 2-3 saat verilip, önüne konulan dokümanları ele alması ve yazılı bir şekilde cevapvermesi istenmektedir. Bunun öncesinde, adaya firma hakkında bilgi verilerek yardımcı olunmaktadır. Sadece yazdıklarından değerlendirileceği söylenerek adayın mümkün ol- duğunca kapsamlı ve açık tepkiler göstermesi sağlanmaktadır." 

Yukarıda tanımı verilen değerlendirme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Posta Kutusu Uygulaması

Lidersiz Grup Tartışması

Gerçekleri Bulma

Sunum

Rol Oynama


Yanıt Açıklaması:

Belirtilen teknik posta kutusu tekniğidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum