Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #999864

Ford Müşteri ilişkileri yönetiminin gelişim sürecini beş aşamalı bir model ile açıklamıştır. Aşağıda verilen evrelerden hangisi yanlıştır?


İlişki öncesi evre

Erken evre

Geç evre

Gelişme evresi

Uzun süreli evre


Yanıt Açıklaması:

Müşteri ilişkileri yönetiminin gelişim sürecini ise Ford, beş aşamalı bir model önererek
ortaya koymuştur (1980):
• İlişki öncesi evre, müşteri ya da firmayı yeni bir iş ortağı aramak için tetikleyen
durum.
• Erken evre, büyük derecede belirsizlik ve mesafe var olmasına rağmen iki taraf
arasında tecrübenin biriktiği aşama.
• Gelişme evresi, alım satım işlemi düzeyinin yükselmesi yüksek derecede bağlılığa
ve mesafenin sosyal değişimin azaltılmasına neden olduğu safha.
• Uzun süreli evre, firmaların karşılıklı birbirlerine verdiği önemin arttığı safha.
• Son evre ise firmalar arasındaki ticari işlemlerin kurumsallaşmaya başladığı safhadır. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum