Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #942902

Uluslararası satış gücünde yer alan satışçıların farklı kültürel geçmişleri, standart bir kurala uymayacak farklı ihtiyaç, değer ve istekleri vardır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, kültürle ilgili olarak saptanan altı adet iki kutuplu kültürel farklılıktan biri değildir?


Evrensellik - Belli Bir Topluluğa Bağlılık

Özgünlük - Yayılım

Patriyarka - Devletçilik

Kazanılmış Statü - Verilen Statü

İçsel Yönelim - Dışsal Yönelim


Yanıt Açıklaması:

Kültürle ilgili yapılan bir araştırmada Tablo 7.1’de özetlenen altı adet iki kutuplu kültürel farklılık bulunmuştur.
1. Evrensellik - Belli Bir Topluluğa Bağlılık
2. Bireyselcilik - Toplumculuk
3. Özgünlük - Yayılım
4. Kazanılmış Statü - Verilen Statü
5. İçsel Yönelim - Dışsal Yönelim
6. Ardışık Zaman - Eş Zamanlılık

Buna göre doğru yanıt C seçeneğidir.

Yorumlar
  • 0 Yorum