Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #950124

Uluslararası satışlarda firmalar kendi ülkelerinde olduğu kadar ekonomik önlemler, ithal yasakları, kotalar vb. konular için aşağıdaki çevrelerden hangisini kontrol etmek zorundadır?


Sosyal /kültürel çevre

Politik / yasal çevre

Ekonomik çevre

Teknolojik çevre

Coğrafi çevre


Yanıt Açıklaması:

Firmanın faaliyette bulunduğu ülkede, merkezi ve yerel makamların ve bunlara bağlı kuruluşların siyasi otoritesini sağladığı ve kullandığı ortam politik çevre olarak adlandırılmaktadır. Politik çevredeki unsurların firmalara etkisi bir yerde idare edenlerin çıkardıkları yasalar, yönetmelikler ve karalarla olmaktadır. Bu nedenle yasal çevre ve unsurlarını politik çevre unsurlarının somut kurallar haline dönüşmüş şekli olarak tanımlayabiliriz. Bu açıdan uluslararası satış konusunda firma kendi ülkesindeki politik ve yasal çevreyi analiz etmeye çalışırken faaliyette bulunduğu uluslararası ülkelerin politik ve yasal çevrelerini de kontrol etmek durumundadır. Uluslararası satışı engelleyen ekonomik önemlere örnek hükümetlerin ithalatı azaltmak için koymuş oldukları ithal yasakları, kotalar, ithalde alınan çeşitli vergi, resim ve harçlar verilebilir. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum