Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #962233

Adayların farklı değer ve tutumlarını ölçmek için dizayn edilen ve eğitim ve kariyeri konusunda güçlü bulgular elde edilmesini sağlayan testlere ne ad verilir?


Yetenek testleri 

Bilgi testleri

Zeka testleri

Fiziksel güç testleri

İlgi testleri


Yanıt Açıklaması:

Kişinin yaratılıştan gelen özel ilgileri, değerleri ve tutumları vardır. Bu özellikler kişilik üzerinde önemli etkiler gösterir. Bu karakteristik özellikler tercih edilen aktiviteleri ve günlük yasamın diğer evrelerini etkiler. Kişinin ilgi alanını saptamak ve içerik olarak pratik, estetik ve zihinsel farklı değerleri ölçmek üzere soru çizelgeleri dizayn edilir. Böylelikle kişinin eğitim ve kariyeri konusunda güçlü bulgular elde edilir. Doğru cevap E'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum