Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #952881

Yönetimin seçtiği amaçlar, stratejiler ve görevleri kapsayan çevre aşağıdakilerden hangisidir?


Beklenen dış çevre

Uygulama çevresi

Satış çevresi

Gerçek dış çevre

Algılanan dış çevre


Yanıt Açıklaması:

Gerçek Dış Çevre: Firmanın kendi iç çevresi dışında yer alan firmayla ilgili faktör ve şartların tamamından oluşmaktadır.

Algılanan Dış Çevre: Gerçek dış çevreyi her yönetici farklı algılamaktadır. Firmanın dış çevresinde meydana gelen bir durum, bazı yöneticiler açısından fırsat olarak, bazı yöneticiler tarafından da tehdit olarak algılanabilir.

Karar Alanı veya Uygulama Çevresi: Bu çevre ise yöneticinin algıladığı çevre içinde tercih ettiği alanı ifade eder. Yönetimin seçtiği amaçlar, stratejiler ve görevlerle ilgili alandır. Doğru cevap B'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum