Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #952923

Aşağıdakilerden hangisi uluslararası satış konusunda rekabet ölçümü ile ilgili değişkenlerden biri değildir?


İkame ürünlerin tehdidi

Tedarikçilerin pazarlık gücü

Rakiplerin tehdidi

Müşterinin konumu

Rekabetin şiddeti


Yanıt Açıklaması:

Uluslararası satışta rekabet ölçümü yapılırken yeni girilecek pazarda olası rakiplerin tehdidi belirlenmelidir. İkinci olarak uluslararası pazarlara girildiğinde girilen pazarda ikame ürünlerin belirlenmesi gerekmektedir. Satış gücü yönetimi ikame ürünlerin tehdidini belirlemeye çalışmalıdır. Satış sürecinde önemli olan konulardan biri de müşterinin pazarlık gücüdür. Pazarlık gücü, müşterinin fiyatları düşürme veya daha kaliteli ürünler talep edebilme yeteneklerine işaret etmektedir. Müşterilerin tersine tedarikçilerin pazarlık gücü ise tedarikçilerin kendi ürünlerinin fiyatlarını yükseltebilme veya kalitesini düşürebilme yeteneklerine işaret etmektedir. Uluslararası satış konusunda rekabet ölçümü ile ilgili son değişken ise rakipler arası rekabetin şiddetidir. Her sektörde genel olarak aynı veya benzer ürünleri aynı müşterilere satmaya çalışan ve bu nedenle birbirleriyle rekabet içinde olan firmalar bulunmaktadır. Rekabetin şiddeti, sektörde aynı yetenek ve kapasitedeki firma sayısı fazla ise, pazarın büyüme hızı düşükse, sektörden çıkma engelleri yüksekse, pazara sunulan ürünler standartsa yüksek olmaktadır. Doğru cevap D'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum