Uluslararası Satış Yönetimi Deneme Sınavı Sorusu #963409

I.  Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı

II.

III.

IV. David Mc Clelland’ın Başarma İhtiyacı Teorisi

V. X ve Y Teorisi 

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri Kapsam Teorileri'ndendir?


IV, V

II, V

I, IV, V

IV

I, III 


Yanıt Açıklaması:

Kapsam teorileri; Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Yaklaşımı, Herzberg’in Çift Etki Teorisi, David Mc Clelland’ın Başarma İhtiyacı Teorisi, Clayton Alderfer’in ERG Teorisi, X ve Y Teorisi olmak üzere beş teoriden oluşmaktadır. 

Yorumlar
  • 0 Yorum