Web Tasarımı Satış ve Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #990656

Aşağıdakilerden hangisi Web 1.0 ile Web 2.0 arasındaki fark yanlış eşleştirilmiştir?


Okuma - Okuma ve yazma

Bilgi portalları - Paylaşım platformları

Şirketler - Topluluklar

Anlatım - Paylaşım

Tek taraflı - Katılımlı


Yanıt Açıklaması:

Web 1.0                Web 2.0
Okuma                  Okuma ve yazma
Bilgi portalları         Paylaşım platformları
Şirketler                Topluluklar
Tek taraflı             Katılımlı
Anlatım                 İletişim
Web formları          Web uygulamaları

Yorumlar
  • 0 Yorum