Web Tasarımı Satış ve Pazarlama Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. kullanıcıların katılımı ile orta zekadan faydalanma,
  2. hareketli ve karıştırılabilir veri kaynakları oluşturma,
  3. paket yazılımları tercih etme
  4. yüksek düzeyde kullanıcı deneyimi yaratma

O'Reilly'ye göre, yukarıdakilerden hangileri Web 2.0'ın temel özelliklerindendir?


II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi WordPress.com’da Ev Sahipliği Olan Blogun özelliklerinden biridir?


Seçmek için geniş bir yelpazede temalar (şablonlar) olmasına rağmen, çoğunlukla bunlar oldukça basittir ve özel bir temanız olmaz.

 

Blogunuzun güvenlik ve spam idaresinden sorumlusunuzdur

 

Kurmak ve yönetmek için teknik beceri gerekir.

 

Blogunuzda nerede ve ne görüntüleniyorsa tam kontrolünüz vardır.

Blogunuzda reklam yürütebilirsiniz


3.Soru

İnternet üzerinden yayınlanan Web sayfalarının sadece okunabildiği bir yapı olan Web 1.0 kavramının ortaya çıkış yılı aşağıdakilerden hangisidir?


1980

1989

1990

1995

2001


4.Soru

“Eğer bir şirket pikniğinden veya benzerlerinden fotoğraflar gönderiyorsanız, bunları online göndermeden önce insanların onayı alınmalıdır.” Bu ifade ile kurumsal bloggingin hangi özelliği üzerinde durulmaktadır?


Içerik

 

Blogging politikaları

 

Multimedia

 

Gizlilik (Mahremiyet)

Yorum


5.Soru

Web üzerinden yapışan e-pazarlama aşağıdakilerden hangisinin alt unsurudur?


Dijital Pazarlama

 

Veri Transferi

 

Dijital Erişim

 

Kişisel İnternet Erişimi

Bireysel İnteraktif Web


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi evsahipliği yapılan blog çözümlerinden biridir?


Podcasting

 

Blogging

 

Freemium

 

Multimedya

Markalama


7.Soru

Web teknolojilerindeki kronolojik değişim süreci Web 1.0, Web 2.0 ve Web 3.0 şeklinde ifade edilmektedir. Bu Web x.0’ların her biri .................................. belirtmektedir.


İnternet bağlantısı hızlarını

İnternetin gelişim dönemini

web sitelerinin renkliliğini

İnternet ve işgücü bağlantısını

İş gücü ve web tasarımı bağlantısını


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, B2B iş modelinde yer almaz?


Katalog Model

 

Borsa Modeli

 

Serbest Alan Modeli

 

Müzayede Model

Barter Modeli


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Tlumbr’ın dezavantajları arasında yer alır?


Facebook haber yeminin (haberfeed’in) aksine takip ettiğiniz son gönderileri kolayca görebileceğiniz birGöstergeTablosu (İngilizcesi dashboard) ile birlikte gelir.

 

Çok sosyaldir - Paylaşmaya (yeniden blogging yapmaya) ve insanların gönderilerini beğenmeye odaklanmış bir topluluktur ve Twitter ve Facebook’a linkler standarttır

 

Tumblr’ın yorumları yoktur - Okuyucular, Tumblr kullanıcı olmayanlara açık olmayabilen bir gönderiyi ya “beğenerek” ya da yeniden blogging yaparak memnun olmak zorundadırlar.

 

Varsayılan temaların, seçtiğiniz renkler ile stili güzel ve basittir

Fotoğraflar, video ve ses içeriğini göndermek için mükemmeldir. Sadece gönderinin türünü (fotoğraf, metin ya da her neyse) seçersiniz ve yüklersiniz.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Web 2.0'ın özelliklerinden birisi değildir?


İletişimin gücüyle doğrudan alakalıdır.

İnternet üzerinden yayınlanan web sayfalarının sadece okunabildiği bir yapıdır. 

İnternetin geniş kitlelere ulaşması amaçlanmıştır.

Özgürlükçü ve yenilikçi bir anlayışa sahiptir

İnsan merkezli web ya da katılımcı web olarak da bilinir.


11.Soru

Merkezi bir kayıt etrafında şekillendirilen veri tabanı türü aşağıdakilerden hangisidir?


Hiyerarşik veri tabanı 

Birincil veri tabanı 

Ilişkisel veri tabanı 

Müşteri veri tabanı 

Ikincil veri tabanı


12.Soru

İnternetin gelişim sürecinde web 2.0'ın en temel amacı aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?


İnsanların bilgi paylaşarak iletişim kurduğu ortak bir bilgi alanı oluşturmak

Kullanıcıların teknik eğitime sahip olmadan içerik üretebilmesi ve ürettikleri içeriği paylaşabilmesine olanak sağlaması

İnternetin teknik olanaklarının artırılması

İnternet kullanıcılarının sayısının artırılması

İnternet üzerindeki verilerin tanımlanması ve daha etkili keşif yapmak


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Çevrimiçi (Online) Müşteri Desteği Türleri arasında yeralmaz?


Dilek ve Şikayetler

 

Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S.)

 

Bilgi Tabanı

 

Dökümanlar

Forumlar


14.Soru

- İletişim formunun kısa ve kullanışlı olması
- Müşteriye uygun ve zamanında cevap verilmesi

- Anlaşılır hata mesajlarının oluşturulması

- Gerekli olmayan bilgilerin sorulmaması

Yukarıdaki özellikler aşağıdaki hangi çevrimiçi müşteri desteği türlerinden birinin özelliklerini taşımaktadır?


Sıkça sorulan sorular

 

Bilgi tabanı

 

Dokümanlar

 

Forumlar

Özel destek hattı


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ocak 1943 yılında geliştirilen ilk elektronik bilgisayarın ismidir?


Harvard Mark I

 

Harvard Mark II

 

Oxford Tom

 

IBM

Microsoft


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde kurumsal bir blog yaratma kriterleri doğru olarak sıralandırılmıştır?


İçerik-Multimedya-Yazı

 

Kurumsal blogu kurma-Yazı-İçerik

 

İçerik-Multimedya-Kurumsal blogu kurma

 

Yazı-Video-İçerik

İçerik-Video-Multimedya


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kurumsal bir blog yaratmak için dikkat edilmesi gereken unsunlar arasında yer almaz?


İçerik

 

Multimedya

 

Kurumsal Bloğu Kurma ve Hosting (Ev sahipliği)

 

Anket

İstatistikler


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Web 1.0 ile Web 2.0 arasındaki fark yanlış eşleştirilmiştir?


Okuma - Okuma ve yazma

Bilgi portalları - Paylaşım platformları

Şirketler - Topluluklar

Anlatım - Paylaşım

Tek taraflı - Katılımlı


19.Soru

Kişilerin müşterileri için onlara ait bireysel bloglar tasarlarken ön planda tutması gerek şey aşağıdakilerden hangisi olamaz?


Blogu yapılacak kişinin hedeflediği kitle

 

Blogun kullanım amacı

 

Blogun işlevi

 

Blogu yaptıranın gelir güzeyi

Blogun sahibinin kişilik özelliklerine uyumlu onu yansıtan tasarımlar olmaz


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi E-ticarete ilişkin farklı bakış açılarına göre yapılabilecek tanımlamalar arasında yer alır?


İletişim bakış açısıyla; e-ticaret, bilginin, mal ve hizmetlerin ya da ödemelerin telefon aramaları, bilgisayar ağları veya diğer elektronik vasıtalarla sunulmasıdır

 

İşletme bakış açısıyla; e-ticaret, işletme ve faaliyetleri ve iş akışlarının otomasyonuna teknolojinin uygulanmasıdır.

 

Hizmet bakış açısıyla; e-ticaret, malların kalitesini iyileştirip hizmet ulaştırılma hızını artırırken hizmet maliyetlerini azaltmak için işletmelerin, müşterilerin ve yönetimin isteklerini ön plana alan bir araçtır

 

Çevrimiçi bakış açısı; e-ticaret, mal, hizmet, ya da bilginin alınması ve satılmasına yönelik İnternet ya da diğer çevrimiçi uygulamalar üzerinden oluşturulan yeteneklerdir.

Hepsi