Web Tasarımı Satış ve Pazarlama Deneme Sınavı Sorusu #994388

  1. kullanıcıların katılımı ile orta zekadan faydalanma,
  2. hareketli ve karıştırılabilir veri kaynakları oluşturma,
  3. paket yazılımları tercih etme
  4. yüksek düzeyde kullanıcı deneyimi yaratma

O'Reilly'ye göre, yukarıdakilerden hangileri Web 2.0'ın temel özelliklerindendir?


II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV


Yanıt Açıklaması:

2004 yılında web hakkında potansiyel gelecek toplantısındaki bir ekip tartışmasında Web
2.0 terimi, O’Reilly Media şirketinin başkan yardımcısı Dale Dougherty tarafından ortaya
atılmıştır. O’Reilly (2005), Web 2.0’ın bazı temel özelliklerini; Web’i ortam olarak kullanma, kullanıcıların katılımı ile orta zekadan faydalanma, hareketli ve karıştırılabilir veri
kaynakları oluşturma, hafif programlama modellerini paket yazılım yerine tercih etme ve
yüksek düzeyde kullanıcı deneyimi yaratma olarak sıralamaktadır.

Yorumlar
  • 0 Yorum