Yerel Yönetimlerde CBS Uygulamaları Deneme Sınavı Sorusu #1019628

Nazım imar plan sınırı, "Sayısallaştır/Planlama Sınırları" kategorisi altında yer alan hangi sayısallaştırma menüsü yardımıyla oluşturulur?


Özel proje alan sınırı

Etaplama sınırı

Plan onama sınırı

İmar hakkı aktarım alanı sınırı

İdari sınırlar


Yanıt Açıklaması:

Nazım imar plan sınırı, "Sayısallaştır/Planlama Sınırları" kategorisi altında yer alan "Plan Onama Sınırı" sayısallaştırma menüsü yardımıyla oluşturulur. Doğru cevap C'dir.

Yorumlar
  • 0 Yorum