Yerel Yönetimlerde CBS Uygulamaları Deneme Sınavı Sorusu #1071918

Heyelan duyarlılık değerlendirilmelerinde aşağıaki analizlerden hangisine ihtiyaç yoktur?


Temel Bileşen Analizi (PCA)

Sediman Taşıma Kapasite Endeksi (LS)

Yamaç Eğriselliği

Nehir Taşıma Gücü Endeksi (SPI)

Topografik Nemlilik Endeksi (TWI)


Yanıt Açıklaması:

Temel Bileşen Analizi (PCA)

Yorumlar
  • 0 Yorum