Yerel Yönetimlerde CBS Uygulamaları Deneme Sınavı Sorusu #959265

Belirli ölçekteki büyük harita, plan veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her birine ne denir?


Pafta

Rafta

Stpafta

Raster

Netcad


Yanıt Açıklaması:

Pafta; belirli ölçekteki büyük harita, plan veya modeli oluşturan ayrı parçalardan her birine denir. Paftalara ayırma ise rasgele değil, belli bir sisteme göre yapılır. Böyle bir sistem pafta bölümlemesi ya da pafta indeksi olarak adlandırılır. 1/1000000 – 1/250000 arası ölçekli paftalar uluslararası sisteme göre, 1/250000’ den daha büyük ölçekli harita takımı paftaları ise ulusal sisteme göre bölümlendirilir. Yanıt A seçeneğidir. 

Yorumlar
  • 0 Yorum